Riot Suppressor Mark VI

Chống Bạo Động VI

Thuộc Tính Chống Bạo Động VI

Thuộc Tính Cao Cấp

ST Bạo Kích

Hiệu Quả W-Engine

Đối với nhân vật Tiên Phong sẽ có thể kích hoạt hiệu quả sau

Tuần Tra An Toàn

DMG Ether tăng 25/31.5/38/44.5/50%. Khi phát động Kỹ Năng Đặc Biệt Cường Hóa, sẽ tạo cho người trang bị 8 tầng hiệu quả Nạp Năng Lượng, tối đa cộng dồn 8 tầng. Khi Tấn Công Thường hoặc Tấn Công Xung Kích gây ra DMG Ether, sẽ tiêu hao 1 tầng Nạp Năng Lượng, tăng 45/56/67/78/90% sát thương do chiêu thức hiện tại gây ra.

Level 1

Tấn Công Cơ Bản: 48

ST Bạo Kích: 19.2%

Level 60

Tấn Công Cơ Bản: 713

ST Bạo Kích: 48%

Zenless Builds is a Database, Tier List, and Guide for Zenless Zone Zero (ZZZ) on PC, mobile and consoles.

Zenless Builds is not endorsed by miHoYo Co Ltd. and does not reflect the views or opinions of MiHoyo or anyone officially involved in producing or managing Zenless Zone Zero (ZZZ).

© 2024 · Zenless-Builds.com ·